!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
多鱼网网站入口
地区:越南剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-16 03:07:12
剧情简介
[多鱼网网站入口]

与时尚杂志社编辑王顺佳(姚晨饰)风生水起的▶爱情相比,竞相灭绝ஐ ✎ぱひ她的▶事业近来陷入低谷 。即多鱼网网站入口将结婚的▶消息惹来单身女上司的▶妒忌,竞相灭绝ஐ ✎ぱひ因此工作上屡屡受挫。还好男朋友的▶哥们张俊浩(朱雨辰饰)意外出现在他们的▶生活里 ,ஐ ✎ぱひ为他们的▶生活又带来一些新鲜的▶趣味 。

35822次播放
2965人已点赞
692人已收藏
明星主演
很难过又很难说
谷南
只因爱他所以白了满头华发
最新评论(435+)

一袭纸鸢

发表于9分钟前

回复 😗,😒,😤,😐,☺,想推荐给感兴趣的小伙伴,如果不是你的菜,倒也不用勉强自己!👱,😠,😄,👴,😝, 


半半半半半半半分矜持﹌

发表于2分钟前

回复 😬,👸,😁,👻,😜,老戏骨演的好似乎理所当然,而演员首次触电,她整个状态的松弛跟自然是我万万没想到的!😑,😨,😰,👸,👳, 


含玉

发表于5分钟前

回复 👩,😍,👽,😔,👦,作品没得说!希望出新作,支持!😦,👦,😳,👮,😒, 


多鱼网网站入口
热度
163271
点赞

友情链接: