!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
cijilu新网址
地区:多哥剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-04 10:18:20
剧情简介
[cijilu新网址]

孟云(韩庚饰)是一个生活在北京 ,瞳惑ஐ ✎ぱひ工作上小有成就的▶普通青年 ,瞳惑ஐ ✎ぱひ在这场“别cijilu新网址开生面”的▶前女友婚礼上,ஐ ✎ぱひ意外结识了出现在新郎设置的▶“前女友桌”中的▶女孩夏露(姚星彤饰)。就这样,ஐ ✎ぱひ孟云和前女友的▶老公的▶前女友开始了一段猝不及防的▶爱情 。

98587次播放
4153人已点赞
166人已收藏
明星主演
乐丹
清盏涂墨衣
凝阳
最新评论(765+)

晓亦

发表于3分钟前

回复 😘,😀,😪,😙,😬,非常不错,这个影片值得一看,百看不厌~😧,😴,😅,😓,😱, 


书翠

发表于6分钟前

回复 😵,👸,😡,😯,👴,洋溢着唯美意风格,渗透着深沉文关怀。👴,😬,👿,😷,😲, 


蔡瑞梅

发表于8分钟前

回复 😅,😵,😒,😝,😍,电影一开场,我就是捏着鼻子看了,虽然我知道演员被睡是为了增加冲突和矛盾,可是刚一出场就被睡了,这样一个人物设定,让我觉得莫莫和那个刚和多多滚床单的女人没什么两样。😋,☺,👵,👿,😈, 


cijilu新网址
热度
598748
点赞

友情链接: