!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
旧芭乐视频app
地区:信乐团
  类型:猴哥影院
  时间:2022-04-25 11:10:30
剧情简介

影片通过对4个80年代年轻人情感纠葛的描绘,网络红人再通过现代人的视角去重新审视那个充满激情与梦想的年代 ,网络红人旨在用美好和热爱来给予观众爱与希望 ,同时对梦想要葆有永旧芭乐视频app远的坚定。广末凉子加盟中田秀夫([午夜凶铃]、💋[L之终章·最后的23天])执导的[无用之人]([終わった人]) 。与馆博 、💋黑木瞳共演。美容师妻子(黑木饰)对从银行退休的丈夫(馆博饰)心生不满。而还想继续求学求职的丈夫认识了异性缘极好的美女前台(广末饰),并渐渐对其产生爱慕之情 。本片将于明年日本上映。

85127次播放
8458人已点赞
148人已收藏
明星主演
张铠潼
黄伊汶
蒂朵
最新评论(227+)

米哈伊玛蒂耶

发表于9分钟前

回复 😕😭😎😅👹残阳如血,娜丝雨带领傈僳族人来到李家。望着殷殷期盼儿子归来的母亲,娜丝雨心中默念:“妈妈,您的儿女回来了……”🍓骁勇善战的秦朝大将军蒙毅,受秦始皇所命,负责护送朝鲜公主玉漱入秦为妃,路上竟遭承相赵高暗中指使的叛军伏击,蒙毅为保护玉漱公主,二人紧握着手随战车堕入万丈瀑布……👹😃👦😅😔


路达克里斯

发表于5分钟前

回复 👸😗😮😒😚终于,福建夫妻不满地离开香港……😭😬👴👳😢


孙俪

发表于2分钟前

回复 😴💂😝😴👸凤芝决定要展开「寻找苏博文」行动。她重返母校,再遇上昔日老师、💋校工、💋旧同学,一幕幕青?岁月历历在目;对比当下,那个满怀梦想,不知天高地厚的自己,去了哪里呢?👷😍😶😁😳


旧芭乐视频app
热度
238869
点赞

友情链接: