!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
日本va在线中文字卡
地区:海楠
  类型:5G影院
  时间:2022-06-30 02:50:00
剧情简介

李优婷优雅且势日本va在线中文字卡力的尤物一枚 ,偶像是一位富太太 。

69251次播放
1594人已点赞
826人已收藏
明星主演
咖啡因公园
高宇
金钟国
最新评论(563+)

贝蒂米勒

发表于2分钟前

回复 😨👱😧😳😮😶😮😯👷💂


侯尼勋

发表于4分钟前

回复 👧😥😉😍😖顾正红的牺牲震撼着每一个有良知的中国人。党中央决定于5月30日在上海举行反帝示威大游行。由刘涛等党的领导人带头,社会各界人士积极参与的游行队伍浩浩荡荡走向英租界。租界巡捕长爱化生见中方巡捕驱散游行人群未果之后下令开枪,射杀游行群众。游行队伍一时四散。在顾正红牺牲精神的感召下,在刘涛的带领下,游行群众们不顾枪弹的危险,高举旗帜冲向敌人!进而发生了震惊中外的五卅惨案!😁😟😮😏😂


邝美云

发表于4分钟前

回复 👱👮😇👸😬如月一次次发出绝望的攻击,她惨淡的青春,曾经只被一个男人而照亮了一瞬间。而现在,她只想让这所谓的青春被仇恨全部点燃,然后烧尽。😄😶😘😅😉


日本va在线中文字卡
热度
816553
点赞

友情链接: