!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
国产成人无码一区二区三区网站
地区:乌干达剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-04 17:53:27
剧情简介
[国产成人无码一区二区三区网站]

第二天陈广云突然态度大变,像火ஐ ✎ぱひ一口答应保国产成人无码一区二区三区网站护彭少文,像火ஐ ✎ぱひ而足智多谋的▶陆安杰竟也没起一点疑心 ,ஐ ✎ぱひ稍加嘱咐就带人离开了。

58235次播放
4219人已点赞
971人已收藏
明星主演
易梦
吕红
千儿
最新评论(334+)

若烟

发表于3分钟前

回复 😉,😴,😌,👧,😊,演员具有一种引人陶醉于艺术的力量。👸,😫,😠,😎,😠, 


要有多坚强才敢念念不忘

发表于3分钟前

回复 😒,😄,😍,☺,😤,能拍出这样的影片,真实good😨,😞,😪,😥,😎, 


赵红

发表于7分钟前

回复 😞,😦,😵,👴,😪,非常不错,这个影片值得一看,百看不厌~👺,😰,👳,😞,😪, 


国产成人无码一区二区三区网站
热度
743241
点赞

友情链接: