!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
日本成本人片无码免费超级毛片
地区:白俄罗斯剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-17 03:26:54
剧情简介
[日本成本人片无码免费超级毛片]

事缘晓东的▶女秘书暗恋了晓东八年,小杰ஐ ✎ぱひ突然示爱 !小杰晓东心日本成本人片无码免费超级毛片猿意马,ஐ ✎ぱひ反省之后 ,ஐ ✎ぱひ发现自己不是一个好丈夫!强烈良心责备之下👹…晓东暗暗悔婚👹…决意和丽娜和平分手!

23461次播放
9793人已点赞
432人已收藏
明星主演
邊紅妝
冷暖自知,溫暖自給
喧嚣、清绾
最新评论(714+)

最爱鱼的喵

发表于8分钟前

回复 😶,😇,👸,👲,👹,电影一开场,我就是捏着鼻子看了,虽然我知道演员被睡是为了增加冲突和矛盾,可是刚一出场就被睡了,这样一个人物设定,让我觉得莫莫和那个刚和多多滚床单的女人没什么两样。😐,😃,👩,👵,😖, 


薰辞

发表于9分钟前

回复 😓,😳,👺,😁,😆,作品没得说!希望出新作,支持!😭,😏,😙,😙,😠, 


喧嚣、清绾

发表于8分钟前

回复 😫,😀,😬,😜,😶,如果不用太严苛的眼光去审视它,它还是值得一看的,无论是喜剧效果还是教育意义都值得肯定,适合在繁重的工作中开怀一笑。😥,😤,😗,👱,😑, 


日本成本人片无码免费超级毛片
热度
955689
点赞

友情链接: