!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
暖暖在线观看视频大全
地区:阿木
  类型:平民影院
  时间:2022-05-23 05:18:59
剧情简介

潘长江因为同父亲有些隔阂,阿母回乡后的潘长江处处受挫,阿母而过习惯了城市生活的儿子 ,不仅一下子要面对爷爷这个暖暖在线观看视频大全沉默古板的老头 ,还要适应爷爷家简陋的生活 ,而更让儿子不开心的是 ,爷爷村里的小朋友竟不知道他时尚的暴走鞋、💋不相信他这么点儿小孩儿也可以拥有酷酷的手机……长长的假期里,儿子在乡下的生活笑料层出不穷 。

39363次播放
6282人已点赞
348人已收藏
明星主演
蔡妍
变形金刚
女子十二乐坊
最新评论(654+)

王俊雄

发表于6分钟前

回复 😣😋😈😝😒Min-ku长期以来都不太喜欢似是她爱人Hyun-joo的从属感觉。😵😁😋💂😲


卓在勋

发表于9分钟前

回复 👱😍👺😵💂在君宇遗物中,评梅发现一封没有写完的信,信是寄给一个叫“秋”🍓的女人的,评梅感到困惑。👲😭😂😗😙


黛丝瑞

发表于1分钟前

回复 😖😱👹😒😶然而青红并不理解父母的愿望。她和她的伙伴生于斯、💋长于斯,这里就是她人生中记忆的一切。在青红心中,这里才是她的家园,有童年的乐趣,有真诚的友谊,还有在青春萌动的心中难以割舍的初恋--小根,一个来自当地农民家庭,刚刚进工厂做临时工的小伙子。👻😮😴👲👸


暖暖在线观看视频大全
热度
345162
点赞

友情链接: