!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
18以下岁禁止1000部免费
地区:朝鲜剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-12 18:02:25
剧情简介
[18以下岁禁止1000部免费]

第二个故事是关于一对贫苦夫妻之间的▶爱情故事。一个身负重债挣扎在社会低层的▶商品推销员金昌赫游走于大街小巷推销他的▶筷子和胶水  ,肥皂ஐ ✎ぱひ尽管面临着财务公司每天18以下岁禁止1000部免费不断地骚扰和责骂 ,肥皂ஐ ✎ぱひ他还是把自己最好的▶一面呈现给自己的▶妻子韩顺爱 。两个人虽然过着贫苦的▶生活  ,ஐ ✎ぱひ但彼此之间深厚的▶感情却把他们牢牢的▶粘在了一起 。直到一天,ஐ ✎ぱひ妻子发现自己怀孕了,ஐ ✎ぱひ贫困的▶生活又将面临巨大的▶挑战——艰难的▶生活、😀两难的▶境地让这对年轻的▶夫妻在这挑战的▶关口徘徊 。

69885次播放
9747人已点赞
119人已收藏
明星主演
丹珍
冰露
妙竹
最新评论(641+)

鸢尾-婲

发表于3分钟前

回复 😴,😡,💀,😧,👱,能拍出这样的影片,真实good😙,😘,💀,💀,😰, 


周灵灵

发表于9分钟前

回复 👧,😃,👶,😔,👿,推荐观看这部剧,好看,值得推荐五星好评!😡,😟,😖,😭,😘, 


蔡瑞梅

发表于3分钟前

回复 😒,💂,👩,😒,😓,能拍出这样的影片,真实good😛,😋,😯,😗,👵, 


18以下岁禁止1000部免费
热度
737872
点赞

友情链接: