!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
福利500
地区:程骥驰
  类型:我不卡影院
  时间:2022-06-30 01:41:50
剧情简介

郑春龙身陷囹圄,电商时代情绪躁动。刘雅琴只身来到异地,电商时代本想用亲情和母爱托起儿子对人生的希望 ,未料儿子既不认亲也不领情 。刘雅琴深知儿子从小睡觉怕熄灯黑暗的福利500癖习 ,在监狱监舍里每晚熄灯后都睡不好 。懂得心理学的刘雅琴想出了一个安慰儿子的办法 ,每晚在自己租房的小阁楼窗外,远远地为儿子点上一盏灯 ,并拍下照片给儿子看,通过心理暗示,在儿子的心里点亮了一盏灯,儿子从此夜晚能安睡了,使僵化的母子关系开始缓和。从此,高墙内外 ,夜阑人静,一灯相连 ,母子相牵!

16252次播放
3963人已点赞
634人已收藏
明星主演
动力火车
道元京
陆毅
最新评论(317+)

陈见飞

发表于9分钟前

回复 😅😈😒😵👧新的危机。😁😆😰👿😅


姜星

发表于3分钟前

回复 😍😁👺😜👧革命的危急关头,孙中山奔赴海外,力排众议,最终说服西方列国财团,不再借贷款支持清廷。👨😣👿😁👺


小高

发表于7分钟前

回复 👦😏👴😬😡在电影公司对程风的疯狂炒作下,程风开始浮躁。程风的新闻引起了美国自由博击冠军彼得的关注。彼得前来中国挑战程风并取得胜利。😂😐👵😯😔


福利500
热度
943674
点赞

友情链接: