!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
火影忍者鸣人干小樱
地区:秋家若
  类型:青苹果影院
  时间:2022-05-05 02:19:03
剧情简介

1944年11月,怪盗火影忍者鸣人干小樱距离天皇颁布终战诏书还有九个月。

54233次播放
5653人已点赞
979人已收藏
明星主演
西野迦南
懂此懂此乐团
文明真
最新评论(916+)

徐仲薇

发表于7分钟前

回复 😟😶😣😕😢1944年10月20日,麦克阿瑟率军在巴罗登陆,履行了当初撤离时“我一定会回来”🍓的承诺,开始了美军的反击行动。但处于日军魔爪下的美军战俘们依旧在生死线上挣扎,1944年底,巴拉望岛上的美军战俘遭到了血腥屠杀。为了遏制暴行的再次发生,美军总部决定营救卡巴图安集中营的美军战俘,该战俘营位于敌战线后30英里,共关押了513名战俘,战俘们在日军的残酷劳役下已经三年之久,均已重病缠身或是虚弱不堪。😕😉😟😉😖


徐洁儿

发表于4分钟前

回复 😡😚👳😥👺音乐制作商得知了1900的超凡琴技,于是来到了弗吉尼亚号上为1900录制唱片,打算借此大发横财。恰巧在1900录制唱片时一位清纯的少女无意间进入了他的视野,舷窗外少女的面容在蓝天碧海的映照下显得格外纯洁动人,1900凝望着那天使般的面庞,手指间流淌出的曲调也变得轻柔舒缓,如细语呢喃,无限惆怅又无限向往。就这样,那张现场录制的唱片模版记录下1900那甜美而又青涩的初恋。他只想把这张唯一记录下自己杰作的唱片赠送给这位少女,因此他失去了使自己流芳百世的机会,也粉碎了音乐制作商的发财美梦。😅😰😯😯👿


黑泽薰

发表于7分钟前

回复 👦😢👻😈👹在这一过程中,汪诗萍救助了靠捡垃圾为生的夏大妈及其孙女夏小悦,并在夏大妈亡故后主动承担了抚养夏小悦的责任。夏小悦的父亲夏志远曾经是一位厂长,几年前因工作失误入狱,他获释后主动参与了社区工作,并与汪诗萍产生了恋情。汪诗萍在工作中得罪了社会渣滓郝如梦,有一天郝如梦想强奸汪诗萍被夏志远解救,郝如梦用刀扎伤了夏志远,汪诗萍与夏志远的感情在灾难中得以升华。就在两个人谈婚论嫁的时候,黎子游在国外偶遇灾难回国了,汪诗萍得知黎母作弊的内情心疼不已,陷入了情感旋涡。😃😕👻😲😙


火影忍者鸣人干小樱
热度
426698
点赞

友情链接: