!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
樱桃yt16
地区:阿弟
  类型:第九影院
  时间:2022-05-23 12:07:03
剧情简介

《决战太原》讲述了解放战争史上那段历时最长、轩辕大帝💋战斗最激烈、轩辕大帝💋双方投入兵力最多 、💋付出代价最大的城市攻坚战,但并没有过多记录其惨烈和血腥 ,而是客观记载双方决策者对历史潮流和形势发展的把握与决断;着力樱桃yt16分析每一位战争经历者的思想认识、💋心路过程和深切感受;着力展现战争对人的思维观念和精神世界的强烈冲击。战争可以改变历史的格局 ,可以改变国家与民族的发展进程,战争对人的心理的改变 、💋对人的心灵摧残也是显而异见的 。历史上任何战争都是雄壮的,但都是极其残酷的,都是人所不愿意看到的。战争绝不是游戏 ,绝不是开玩笑 。战争会使国家丧乱 、💋家破人亡,战争既毁坏着生存环境和社会秩序 ,更直接剥夺着鲜活的生命 。

16564次播放
7189人已点赞
248人已收藏
明星主演
反町隆史
茆建玲
冯磊
最新评论(213+)

朴申阳

发表于5分钟前

回复 😐😰😦😃👿阿拉丁的专政在国际上受到了极大的诟病,所以对他的指控也是种类繁多的,其中之一就是谴责他对邻国的态度充满着敌意和不友好,而他对此的解释是:“我没有敌对的意思,我的国家已经有700多万年的历史了,在这个过程中,我们从来没有攻击过任何国家,除非是紧急事件或我们真的感到很无聊……但是,谁还在乎过去呢?我们应该放眼未来。”🍓😘👱😨👷😁


柳时元

发表于7分钟前

回复 😝👩😜😐😜当沛薰完成任务,让李曜离开俞倩时,沛薰和阿泽的关系也濒临破灭。现实会咬人,它是否也会改变爱情的样貌?游移在精神与物质之间,沛薰能否看清内心最真实的渴望?自称来自三十年后的自己,打来的电话告诉他,在此前八小时发生的一切。从下午两点开始,诡异的事情发生了,在杜阳面前,那个自称是未来的自己所描述的一切,竟一幕幕应验。😥😯😑😞😖


柳瀚雅

发表于6分钟前

回复 👮😦😰😦😮一起偶然事件,沈可为突然出国,其一手扶持的粞失去依靠,被党同伐异的站长王冒调任搬运工,心力交瘁下,粞羁患肝癌。粞让善解人意的母亲给星子发去一封约见信,如约而至的星子面对临死的粞,前嫌尽释,与粞发生了刻骨铭心的感情碰撞。粞瞑目而逝。😍😙😨😭☺


樱桃yt16
热度
212521
点赞

友情链接: