!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
榴草高清无码
地区:黄雅珉
  类型:真不卡影院
  时间:2022-04-14 09:29:14
剧情简介

一个月的训练后,滚烫的爱林晓研率领自己的“红翅膀篮球宝贝”🍓正式参加学校举办的“守镇之舞”🍓篮球宝贝大赛 。尽管没有正式报名,滚烫的爱也差点为此失去展示自己的机会 ,但榴草高清无码林晓研的坚持感动了评委 ,更用“红翅膀篮球宝贝”🍓的成功表演 ,感动了评委和全场包括周萌萌在内的对手。折桂回来,激动之余的林晓研没有忘记当初给自己灵感的动画人物造型。让林晓研没有想到的时 ,在“老林”🍓一间隐蔽的创作室里 ,她发现了动画篮球宝贝的设计图纸 ,还有署名“木头”🍓的《梦幻谷》第八集的初稿。

35434次播放
2593人已点赞
696人已收藏
明星主演
林淑娟
颜行书
朱江
最新评论(523+)

庄振凯

发表于2分钟前

回复 👧👵😧😫😲在古代等人的面前出现的是因缘的对手——曾经的仇敌德斯拉。大和号与集合了卡米拉斯旧体制派的德斯拉舰队交战。😖😤😡😝😆


张家玮

发表于3分钟前

回复 😔👧😂👳😗石田三成派出雾隐才藏,德川家康派出服部半藏,拼死争夺那个盒子。因为在那只盒子里装着织田信长遇害的秘密——真正的主谋是丰臣秀吉。得知真相的五右卫门只身潜入大阪城刺杀了秀吉,并在混乱中意外与茶茶相逢。而被杀的秀吉却只是替身。😮☺😷👿😫


戴辛尉

发表于7分钟前

回复 💀👴😈😅☺令人意想不到的是,家庭背景优越,外表阳光帅气的王轩逸,并没有因为时间的流逝而放弃对妖子的感情,在王的感情攻势之下,眼看就要重修旧好的二人,却因霸道总裁林子松的介入变得前途未卜。原来,林子松亦被妖子率真、💋善良的性格所吸引,甘心放下身段,加入到这场“丑小鸭”🍓争夺战中。一边是阳光帅气家境优越的“白金富二代”🍓王轩逸,一边是事业有成、💋外冷内热的“霸道总裁”🍓林子松,面对如此严峻的“甜蜜抉择”🍓,使妖子陷入了两难的境地当中。👿😘👩👺😥


榴草高清无码
热度
322349
点赞

友情链接: