!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
通奸小说
地区:江语晨
  类型:七里香影院
  时间:2022-04-14 14:45:53
剧情简介

朱美丽有个幸福的三口之家 ,穿梭恋人可是为了丈夫能够赚更多的钱来改善家庭生活 ,穿梭恋人她逼着丈夫去谈一笔生意,就是在这通奸小说个过程中丈夫出了意外,被生意上的对手所害。这个望夫成龙的妻子在失去丈夫的痛苦中,更背负着无比的内疚 。也正是这种内疚驱使她要为丈夫报仇,可是一个原本善良的、💋与世无争的弱女子怎么去实施她的报复行动呢 ?

44159次播放
8992人已点赞
829人已收藏
明星主演
郑敬基
陈骅
铁玉兰
最新评论(265+)

余力机构

发表于6分钟前

回复 😊😘😡😆👳1982年,凯文·弗林(杰夫·布里奇斯饰)为英康公司设计了一套有着强烈自主意识的电子网络。这个公司是他和共事多年的老朋友艾伦·布拉德利(布鲁斯·鲍克斯雷特纳饰)共同创建的,大家都以为研究出了这么一套深受客户欢迎的游戏,凯文一定会很有成就感,应该已经满足了。💀😮😦😁😔


小刀乐团

发表于4分钟前

回复 😲😫😈😰😊祁少诚“事”🍓出有因,皆因朝廷百万库银神秘失踪。铁飞花平日里偶悉祁少诚官碑,决定请尚方宝剑,出师顺通府。谁曾想,左督御史方大人说,曹千岳系后宫总管孙值的干儿子,曹千岳缉拿祁少诚一事,西厂早有耳闻。请不动尚方宝剑,铁飞花感于祁少诚的清廉和事情的蹊跷,带着柳儿扬鞭策马,星夜兼程,赶到顺通府。😍😊😍😆👿


詹雅云

发表于6分钟前

回复 👿😤☺😶😨一个午间,恩明在芳婷家里缠绵时感到见到陆慧如幽灵般站在床前看着他们。恩明驾车到加油站,加油员对同事说恩明身上有一阵尸臭味传出。恩明开始亦感自己的生理产生不寻常变化,如陆慧一样脱发,他更口里吐出尸虫。陆萍亦感到不安。传说有些人因心事未了,就算是死了仍会在人间行走一段时间,更有些人连自己死了也不知。😅😬👦😅👨


通奸小说
热度
756586
点赞

友情链接: