!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
天天摸天天干天天射
地区:赵芬妮
  类型:vip影院
  时间:2022-04-19 12:32:05
剧情简介

雯雯的好友杨乐(大左饰)  ,天下无双年轻气盛 、天下无双💋才华横溢,他自己开了一家婚庆公司,但第一次为新人服务就碰上了一个棘手的问题,婚礼还有两个小时就开始天天摸天天干天天射了,但化妆师却怎么也联系不上,车队的头车也出了问题 ,情急之下 ,他打电话找到雯雯,而昏昏沉沉的雯雯直接把媚媚的电话给了杨乐……婚礼即将开始,所有人都惊呆了,媚媚居然给两位新人画了一个死人妆,多亏杨乐妙语连珠,帮新人圆了场,婚礼也总算有惊无险 ,杨乐对媚媚也产生了微妙的感觉。

96526次播放
6467人已点赞
931人已收藏
明星主演
余宪忠
劳伦希尔
森广隆
最新评论(413+)

张淑玲

发表于3分钟前

回复 😝👿😙😢☺ea4😯😝😆😰😨


飞鸟凉

发表于2分钟前

回复 😳😑😜😆😈在日军扫荡过的村庄,秦克周、💋小顺子放下腿部负伤的吴运铎。面对新四军战士的责骂和为掩护他们而牺牲的同志,此刻吴运铎的心里无比难受,他深深地鞠了一躬,表示对不起。😪👸👹😬👺


金贤重

发表于3分钟前

回复 😛😆😋😚👿回想起她和吴遥的貌合神离的婚姻,她似乎明白了真相。宋薇亲自处理罗群的平反问题,却遭到吴遥的蛮横阻止,并重提俩人20年前的关系。宋薇和周瑜贞相约去看望病重的冯晴岚,吴遥公开阻止,动手把宋薇打倒在地。宋薇清醒了,她要离开这个家,但终因体力不支,滚下了楼梯。宋薇住院期间,冯晴岚去世了,罗群的冤案得到平反,被任命为天云山特区党委书记。😀😨😅👿😮


天天摸天天干天天射
热度
767537
点赞

友情链接: