!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
亚里沙视频57分钟
地区:陈亭慧
  类型:午夜影院
  时间:2022-04-14 15:10:44
剧情简介

1978年 ,辛普十一届三中全会召开。沈光荣(董勇饰)与他的小伙伴们已成为沙绥县供销合作社办轧花厂的工亚里沙视频57分钟人。作为工人沈光荣敢想敢干 ,辛普在轧花厂搞起了个小钢厂,从此走上了创业之路 。在工人兄弟们的力推之下,沈光荣临危受命,一肩挑起众人的希望,艰苦奋斗,终于小钢厂炼出了第一吨钢。随后江洲钢铁厂成立。

23539次播放
1226人已点赞
619人已收藏
明星主演
郁冬
杉籽伽
田坤
最新评论(199+)

祝钒刚

发表于7分钟前

回复 👻😬👨👦😘富二代的拿手好戏:钻戒、💋名车、💋游轮的攻势让女神应接不暇,一场为爱追逐的比赛开始了。林大健在步步紧逼之后却发现了女神的秘密,到底是公之于众?还是继续参与这场爱的追逐,游走在真情和道德之间的一场考验开始了。😬😌😗😝😪


王俊雄

发表于4分钟前

回复 😦👧👵😁😫复仇的烈焰彻底吞噬了他😚😮😗😱😡


仓本裕基

发表于4分钟前

回复 😚😮😥😣👱蒙塔终于明白了,老科是多么想得到这张图,如果有了这张图,他就可以号召更多的逃亡军人聚集在他的旗下,最终实现他打回俄国的梦想。😚👮😅😪😅


亚里沙视频57分钟
热度
726226
点赞

友情链接: