!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
白虎女一线天
地区:张茜
  类型:策驰影院
  时间:2022-05-22 01:39:49
剧情简介

天地不仁,欢乐饭店而未断的尘缘在蓝宇白虎女一线天温馨的小楼内唏嘘延续……情断漫漫丝绸之路血洒茫茫荒野沙漠

32866次播放
7697人已点赞
319人已收藏
明星主演
万芳
凤凰传奇
江语晨
最新评论(478+)

黄征

发表于9分钟前

回复 😒😴😮😎👦三个月后,奇迹出现了。😑😰😮😦😰


菅原纱由理

发表于1分钟前

回复 👸👨💀👴😤电影讲述了一个平凡的大学生如何变成英雄,城市守护者和与邪恶力量对抗的神奇故事。故事发生在现代的莫斯科城。迪马,这位莫斯科国立大学的学生的梦想就是拥有一辆好车,然后和漂亮的女同学那西亚约会。生日那天,他收到了父亲的生日礼物—一辆老牌的"伏尔加—21"。偶然的机会下,他发现这是一辆会飞的车子。😎😯😭👩😕


灰姑娘

发表于8分钟前

回复 😆😬👧😔👵以周定邦(李立群饰)为首的国际大盗闻风而来,假借投资的名义进入刹马镇寻找宝藏。为了不打草惊蛇,他们表面上答应与老唐合作一同开发旅游项目,暗地里却在秘密实施着夺宝计划。老唐认为发展的机会终于到来,立即发动居民们一边建设旅游度假村一边进行挖宝工作,他积极配合着国际大盗们的考察工作,却不知道自己只是被周定邦利用的一颗棋子。😋👮😉😡😝


白虎女一线天
热度
312989
点赞

友情链接: