!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
日本无卡午夜播放
地区:旺财
  类型:5G影院
  时间:2022-04-19 21:40:08
剧情简介

大明纱厂的工会主席赵秀妹,歌手是个年轻的共产党员 ,歌手又是党支部书记,对付这样的局面还缺乏经验。为了全厂一千多工人的生活 ,她向资方代理人吴厂长提出开工 、💋发放工资的要求 。大明纱日本无卡午夜播放厂的停工 ,引起了纺织工会的重视  ,副主席陈英亲自来到厂里 ,帮助工人们解决困难  。不久,罗西城便把大明厂的担子推给吴厂长,自己溜到香港去经营另外一个纱厂去了。这时 ,大明厂的情况非常困难,发电机的重要机件被坏分子偷走了,工人们领不到工资 ,生活无法维持,思想很混乱。赵秀妹任劳任怨 ,奔忙多时 ,问题仍不能解决,感到很痛苦。陈英及时地鼓励她  ,帮助她 。

72953次播放
7833人已点赞
327人已收藏
明星主演
北京天使合唱团
戴兵
杨思琦
最新评论(384+)

卓义峰

发表于4分钟前

回复 😘😦😦😆👷😱😰💀😂😜


金延宇

发表于8分钟前

回复 💀😁😪💀😎由于悟空吸取日月精华,加上天资聪敏,很快便成为法力高强的仙猴。另一方面,李靖夫人殷氏怀孕三年多,终诞下哪吒……💀👮😜😋👻


薛岳

发表于7分钟前

回复 😯😭😧😗😬当飞行员在昏迷中睁开眼睛,发现自己的身边出现了一些穿着灰色军装的中国人。一个叫安洁的女军人用英语告诉他,他们是一支执行任务的八路军小分队,现在要把他送回军分区,再转送他回到后方去。飞行员感激地把八路军女战士称之为“天使”🍓。😢😍😜😏😢


日本无卡午夜播放
热度
635645
点赞

友情链接: