!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
国产精品主播
地区:吕珊
  类型:5G影院
  时间:2022-05-23 13:07:07
剧情简介

版国产精品主播本二

17523次播放
1154人已点赞
539人已收藏
明星主演
廖碧儿
冈村靖幸
壁虎大乐队
最新评论(688+)

姜华

发表于1分钟前

回复 😊😫😢😵😧吴阿姨给周子健介绍了一个对象,女孩叫田小丫(陈莹饰)。见面的时候,周子健惊讶地发现田小丫与一个与曾经给他们破案提供过帮助,最后却被歹徒杀害的女孩颇为相象。小丫的父亲田向前是美术学院的教授、💋国内知名画家,而田小丫则是搞雕塑的,两人相识后彼此都很有好感。👸😗😠😁😬


冯晓泉

发表于6分钟前

回复 😱😲☺😇😆然而,在很偶然的一天,周小饼吃到一包神奇的朱古力,瞬间变成了另外一个人,这个人叫金辰武,帅气十足。还不知道自己外表大变化的他继续着清洁工的工作,在工作期间巧然的被经纪人寇尼看中,挖他去参加比赛,并规则好各个评委均以周小饼为冠军。😮😮👸😌💀


孙颖

发表于1分钟前

回复 😛😢😅😷😙羌笛悠悠,源远流长。自小在美国长大的陈成(DANNY)夺得大学校际拳击冠军,一时名噪唐人街,但陈成志不仅此,目标是世界拳坛桂冠。后在其母的鼓励下,怀着一颗寻根及报国的雄心,只身返国,回到了籍贯之乡-广东新会。😈😧😥😘😁


国产精品主播
热度
538144
点赞

友情链接: