!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
www草莓视频在线观看
地区:戚薇
  类型:神马影院
  时间:2022-04-20 08:49:11
剧情简介

回想起她和吴遥的貌合神离的婚姻,少女龙婆她似乎明白了真相 。宋薇亲自处理罗群的平反问题 ,少女龙婆却遭到吴遥的蛮横阻止,并重提俩人www草莓视频在线观看20年前的关系 。宋薇和周瑜贞相约去看望病重的冯晴岚,吴遥公开阻止 ,动手把宋薇打倒在地 。宋薇清醒了,她要离开这个家,但终因体力不支,滚下了楼梯。宋薇住院期间,冯晴岚去世了,罗群的冤案得到平反 ,被任命为天云山特区党委书记。

57972次播放
8342人已点赞
377人已收藏
明星主演
成龙
幸福大街
川岛爱
最新评论(563+)

宋祖英

发表于1分钟前

回复 👵😫😱👷👨柯在学校找到了若,若却是面无表情。若好象已经选择了,柯看到了若选择的广末.....。😕👽😈😴👶


徐杰

发表于1分钟前

回复 😴👵👶😌😊朱哥宝训第二条:即使对方是个盲人,谎也是要编的,“相貌英俊,酷似金城武,年轻多金,一分钟十几万上下”🍓。👺😞👴👴👳


黄德江

发表于4分钟前

回复 👮😅😷😥😲江若婷的同事们都因各种原因无法接受这次任务,而婚期在即的江若婷最终被活动的公益性和记者的职业素养所说服,顶着未婚夫叶华的压力,接下了这次任务。但叶华也提出条件,速去速回,不能影响婚礼。江若婷满口答应。👹😓😍😧👶


www草莓视频在线观看
热度
575639
点赞

友情链接: