!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
为美好的世界献上祝福!第二季
地区:李千娜
  类型:大地影院
  时间:2022-05-18 14:13:51
剧情简介

阿峰(吴彦祖饰),为美小虎(杨佑宁饰)和大刚(刘烨饰)是在乡下从小一起长大的好兄弟 ,为美好朋友 。大刚为了出人头地的梦想 ,说服他们  ,一起来到了传说中黄金遍地的上海,准为美好的世界献上祝福!第二季备大干一场 。到了上海一段时间后,小虎和阿峰来到了天堂口歌舞厅 ,在那里遇到了美丽的歌女露露(舒淇饰),还有当时在上海声名显赫的实力人物 ,也就是天堂口的主人洪哥(孙红雷饰) 。在歌舞厅的侧面路口,阿峰偶遇了受伤倒地的马克(张震饰),并把他带回家救治。从此,这几个好朋友的人生围绕着醉生梦死的天堂口歌舞厅开始发生变化……

37953次播放
7155人已点赞
853人已收藏
明星主演
曾心梅
嫣然
男孩地带
最新评论(388+)

加藤英美里

发表于3分钟前

回复 😝👽👺😕😠很快,钱叶红发现自己怀孕了,当她把这个消息告诉孟寒时,那个成熟男人一下子变得紧张无措和懊丧万分。不过钱叶红没有生气,她早猜到了这一点。她也十分清楚如果事情败露对他们意味着什么。孟寒正面临党员转正和提升,而自己正在争取留校的机会。😪👲😏😝👶


小淘气家族

发表于2分钟前

回复 😕😚👷😉😜又一次失败,而这次失败更为严重。离国大典只有短短的五天时间,而天安门装修方案的核心元素灯大灯笼却没有着落。影响开国典礼如期举行的巨大压力,让舞美队众人几乎陷入了绝望。正当他们焦虑万分之时,传来了一个信息,有一位因灯笼制作工艺受到过清朝皇上御笔嘉奖的御用蔺姓工匠还有后人留在北京城里。而只有这个蔺姓后人,或许可以制作舞美队需要的超大型灯笼。😤💀👩😓😢


吴秀珠

发表于2分钟前

回复 😚😑😙👸😶兰姑妈(郑佩佩饰)的儿子伊青风整天好吃懒做,三番两次的回来美容院要钱,由于青风的不端行为,使得全家受到了警察的监视,失落的姑妈对伊青风失望至及。丽雅见姑妈如此伤心便提议去逛夜市,几人结伴去逛夜市后认识了喜爱唱戏的白君宝(罗家英饰),兰姑妈与白君宝谈得非常投缘,刚巧,喜爱唱戏的白君宝提议举办一场晚会并把收入全数捐给慈善机构,大伙非常赞同。众人聊得正起劲时,丽雅和方临却巧遇阿勇,三人相见十分兴奋。👱😱💀👶👶


为美好的世界献上祝福!第二季
热度
337774
点赞

友情链接: