!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
动漫av在线免费看
地区:汤旭
  类型:七里香影院
  时间:2022-04-16 13:08:57
剧情简介

在三年级的最后一个学期 ,亲爱父亲因肺炎去世 ,亲爱阿树在家料理动漫av在线免费看后事,没去学校 。藤井来到她家,请她帮还自己借的书《追忆逝水年华》 。问他为何自己不去还 ,藤井说自己不能 。

48912次播放
1855人已点赞
457人已收藏
明星主演
赵丹
马场俊英
王依华
最新评论(878+)

谭扬

发表于3分钟前

回复 😰👶😠😳😔某日,赵港生在酒楼遇见了厨艺大师龙昆宝(赵文卓饰),龙昆宝指点他去找自己的旧识满汉楼的欧老板(罗家英饰)学习,不想欧老板竟对他百般刁难,最终将其扫地出门。其间,港生和欧老板的女儿嘉惠(袁咏仪饰)倒是在不经意间擦出了花火。😯😜👮😕👶


秀爱组合

发表于2分钟前

回复 😨😦😟💀😗版本二😐👻😆😱😘


陈乃荣

发表于1分钟前

回复 👸😈👵😤👦周渔帮陈清联系了某个出版商,但面对高额的出书费用,陈清退却了。为了给陈清树立信心,周渔费尽苦心组织了陈清诗歌朗诵会,当天的会场却是空无一人。良久的等待后,周渔鼓励陈清开始朗诵,哪怕只给他自己。但陈清接受不了这个事实,更觉自己懦弱的性格及毫无成就的生活无法再让他心安理得的接受周渔的爱,慌张痛苦的跑出了会场。😌😐😕😦☺


动漫av在线免费看
热度
498349
点赞

友情链接: