!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
青青在线播放观看
地区:蔡孟臻
  类型:喝茶影院
  时间:2022-04-13 19:40:50
剧情简介

以黄策为首的几位热血青年以他们自己的方式,在暗地里对日军设施进行着各种破坏。很偶然的机会让他们加入了罗明义开设的广播青青在线播放观看电台。北平城里的日本商会名义上是商人,实际是为侵华日军补充给养。队员们得知此消息后 ,经过深思熟虑紧密安排 ,以广播电台为掩护向日本商会进行打击报复,并以不怕牺牲的精神坚决歼灭 。最终他们以自己的方式为抗日战争做出不可磨灭的贡献 。版本一

25749次播放
9638人已点赞
299人已收藏
明星主演
刘界辉
吴佳展
黄光亮
最新评论(176+)

管维嘉

发表于7分钟前

回复 👹😂😈😤😱而与此同时,一个保护英国前特工的非法机构也在寻找丹尼的踪迹。丹尼能成功脱身么?他能和自己的女朋友一起过上甜蜜的生活么?夜半,女子监狱一片沉寂之中,文静的女囚周露悄然离开床铺,在黑暗中向睡在床上的狱友伸出了双手……😲😲😞😠😬


黎骏

发表于6分钟前

回复 👱😴😢😁😘美艳的女护士高婉菲, 看起来温柔美丽, 实为大胆放荡的女煞星; 皆因其胞妹, 曾被毒贩引诱吸毒, 复遭强奸, 身心创伤无法恢复; 作为姊姊的她乃对毒枭恨入骨髓, 不但牺牲色相更牺牲了爱情以美色为饵, 将毒贩一一谋杀而不留痕迹.老盖有三个女儿,因生活逼人,借高利贷开色情场所《酒帘》。三个女儿为父还债,坠入风尘。大女被坏人所骗;二女虽有机会从良, 但因出身不好而惨遭抛弃;三女嫁得好人家,却见酒帘生意不景,被逼瞒着夫家出卖肉体……JeandiscoversthatAnnecannotgetenoughofbeinghumiliatedbyhermistress,Claire.Gentlemanthatheis,hedecidestopartakeintheactivities.Ultimately,Clairesurrenderstohimaswell.😡😲😬👷👺


牛奶

发表于4分钟前

回复 😠😅😬😝😣邓演达受孙中山先生之命到上海去请蒋介石回广东担任黄埔军校校长。蒋介石原本就是欲擒故纵,他不辞而别并非不想当校长,只不过是不愿当副职。邓演达对他苦口婆心的劝说,既给他下了台阶,又满足了他的真正要求,他对邓演达更加感激,遂同意回广东上任。👻👵😓😤😭


青青在线播放观看
热度
585833
点赞

友情链接: