!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
青春创世纪
地区:摩卡
  类型:九九影院
  时间:2022-04-14 16:05:27
剧情简介

凤姐(庄思敏饰)曾经叱咤PG界,终结者在当红时遇上真爱而急流勇退。几年后她惨遭被抛弃而自暴自弃 ,终结者直到重遇识于微时的Happy哥(青春创世纪Bob饰),在他的多次支持下,终于再次建立自信。电影《深宫怨灵》根据民间广为流传的清朝珍妃含恨跳井 、💋冤魂复仇的后宫传说改编 。故事讲述美国纪录片摄制组来到中国探寻传说真相 ,遭遇凶煞鬼后连环索命  ,更牵扯出跨越300年时空交织的神秘灵异惊天奇案。

73513次播放
3168人已点赞
234人已收藏
明星主演
马德钟
林强
李谷一
最新评论(267+)

朱凌凌

发表于3分钟前

回复 😞😄👷😘😏迷迷糊糊的二小躺在柳老师怀里,听柳老师流着眼泪讲要孩子们好好活下去的道理。他恍惚看到了自己的娘,也明白了柳老师一片苦心。☺😕😲😙😏


史逸欣

发表于6分钟前

回复 😒😥👽😀😬如今又过了四年,第一位造访侏罗纪公园的古生物学家艾伦葛兰发现,在这第二座小岛,被称为失落的世界的索纳岛上,隐藏着更大的凶险……👹👩😬👧👱


安以轩

发表于4分钟前

回复 👩😪😥😁😈其实剧情简单的说就是陆慧不小心错杀了芳婷,而芳婷的冤魂没有了结心事,恩明正好心里也对她产生了情愫,在说出对芳婷的爱之后,才使得恩明真正看出了芳婷已经去世,为了深爱的并且已经好转的陆慧,他写下在那封信上带着对方婷的歉意和对陆慧的爱上吊自杀了,而陆慧看到这一幕也就不想在活在这个世上了,做出了正好和陆萍所看恐怖小说一样的结局!韩建设――一位年青的残疾退伍军人,他曾经是活跃在篮球赛场上的主力核心队员,在一次篮球比赛中不幸腿部受伤而成为终生残废。😁😭😫😉😰


青春创世纪
热度
867847
点赞

友情链接: