!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
月亮视频appiosy币
地区:张谦卑
  类型:达达兔影院
  时间:2022-04-20 08:40:01
剧情简介

尖峰月亮视频appiosy币

78326次播放
4988人已点赞
751人已收藏
明星主演
欧中建
细亚俊秀
墨明棋妙
最新评论(775+)

陈奕文

发表于6分钟前

回复 😇😓😪👱😶阙里侯想妻心切,走火入魔,梦见自己被三位妻子争夺,但醒来却发现自己被三位妻子扯住,要他在离婚书上签字。阙里侯至此才明白自己是恶有恶报。他又来到万花山找张果老,求他去掉自己的两只驴耳。张果老一边走,一边告诉他要“改邪归正,弃恶从善”🍓,说完便消失在山谷之中。故事的主人公福贵是一个嗜赌如命的纨绔子弟,把家底儿全输光了,老爹也气死了,怀孕的妻子家珍带着女儿凤霞离家出走,一年之后又带着新生的儿子有庆回来了。福贵从此洗心革面,和同村的春生一起操起了皮影戏的营生,却被国民党军队拉了壮丁,后来又糊里糊涂的当了共产党的俘虏。他们约定,一定要活着回去。历尽千辛万苦,终于平安回到家中,母亲却已去逝,女儿凤霞也因生病变哑了。👻👹😍😍😚


韩寒

发表于9分钟前

回复 😳😉👧😁😢阴差阳错之间,打算开拍新电影的顾维邦结识了孟思凡,两人在丽宫电影院遇见,孟思凡向顾维邦提议一起拍摄一部以戏院为背景的惊悚爱情电影。就这样,两人开始了密集的准备工作。之后,顾维邦创作出了一个名为《夜半歌声》的剧本,孟思凡请到了当红小生主演故事的男主角。前期准备完毕,剧组准备在丽宫电影院开机,而这一家电影院正是传说中的灵异剧院,很多人劝说顾维邦放弃拍摄,然而他不信邪,坚持剧组人员进驻戏院马上开拍。😀👩👺😗😖


李永昌

发表于3分钟前

回复 👱😡😘😁😵😓😗😢☺😴


月亮视频appiosy币
热度
387537
点赞

友情链接: