!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
淫男乱女之小雄
地区:李一星
  类型:天机影院
  时间:2022-05-23 12:39:55
剧情简介

丹尼一向崇拜银幕偶像 ,反黑某夜他得到一张魔术戏票 ,反黑在观看途中不由自主地从戏院座位直飞入银幕世界  ,与偶像一起冲锋陷阵。不过,他渐渐发觉这一切只不过是虚幻的 ,同时,也得悉积在银幕的死对头正凭魔术戏票的力量来到现实世界……◎幕后淫男乱女之小雄制作本片企图将施瓦辛格最擅长的枪战动作片与青少年幻想冒险片合为一体 ,囊括成人与儿童电影市场,可惜打错算盘 ,成为两头不到岸的失败之作 ,差点使他的事业触礁,但近年来该片的地位有所上升。影片的故事构思跟《开罗紫玫瑰》相似,但仍有新意,部分动作场面也拍得相当好看。片中有很多明星客串,并且暗藏了大量“内部笑话”🍓 ,有点自嘲的味道 。 不夜的街道——砵兰街,五光十色,龙蛇混杂 ,表面虽似品流复杂 ,其实当中蕴含着不少有情有义的动人故事 。

65765次播放
4767人已点赞
526人已收藏
明星主演
丁菲飞
戴梦梦
申扬
最新评论(428+)

申彗星

发表于6分钟前

回复 👸😗😌💀😮事关国共双方的根本利益,双方针锋相对,寸土必争,最后只有交到了军调部那里,请军调部来裁决。👵😭😅😫😮


萧亮

发表于7分钟前

回复 👷😊😂👻👿千寻害怕极了,她突然发现自己正在逐渐地变得透明。这时白龙出现了,他轻轻地对千寻说,别怕别怕,我是站在你这边的,吃了这里的食物你就不会消失了。😈👵😘😬😛


戴薇

发表于9分钟前

回复 😥👩😨😏👸海岸,夕阳西下,乔恩对小女孩示范“闭气摸地”🍓,岸边传来洪耀金和林岳敏的声音,那是他们招呼孩子们去吃水果……💂😫😦😝😟


淫男乱女之小雄
热度
838576
点赞

友情链接: