!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
末班车后胶囊旅馆无遮挡
地区:张在衡
  类型:天狼影院
  时间:2022-05-18 14:44:53
剧情简介

猩猩王版末班车后胶囊旅馆无遮挡本二

74471次播放
4991人已点赞
512人已收藏
明星主演
柯有伦
罗克塞特乐队
卓定涛
最新评论(521+)

金发女郞乐队

发表于4分钟前

回复 😋😬😂👶😧迟海深知把有着决定性证据的窝点“送”🍓给警方,离东哥进监狱并不远了。然而2000万的到账在即,他必须让东哥活的更久一点。于是他以神秘人的身份告知谭帅晚上十点守在城市某处的公交站等待指示。拖延警察查出东哥的时间。😑😣😮😭😆


韩尤娜

发表于5分钟前

回复 😒👹😈👿😖金傲与无敌再次比武,金傲虽险胜无敌,却也重伤而死,临死之前,将“中华傲诀”🍓传给英雄,金傲的死,让英雄再一次认定自己是“天煞孤星”🍓。因此,他跟鬼仆不辞而别,从此再无人知道他的下落……😷😠😤😚👦


赵浴辰

发表于3分钟前

回复 👿😃👸💀😉白丽云,著名美女作家。八年前,她刚到北京工作不久,被老板性骚扰,男友张大维把老板打残被判重刑入狱,为帮张大维减刑,她求助于律师杨迪,杨迪不仅帮张大维减了刑,而且还帮白丽云过上她想要的生活,白丽云跟杨迪产生了感情,张大维出狱后,她不得不面临痛苦的抉择。北京某区公安分局的刑警马晶晶,她因为忙于工作,忽略了丈夫和家人,婚姻亮起了红灯;在侦查一桩蹊跷的名画抢劫案时,她意外发现好友丁虹和杨迪的婚姻关系的真相,因此意识到家庭对自己的重要,决定要拯救自己的婚姻。丁虹,《都市法制报》的主编,杨迪的妻子,马晶晶的大学同学和好朋友,她自以为一切尽在自己的掌控中,但当生活的真相浮出水面后,她的精神几近崩溃。冯馨,一名电视台的记者兼主持人。在男友小江治污过程中,因误会使二人关系一度紧张甚至破裂。后来,冯馨亲自下到农村采访调查,在李小江内外交困的危急时刻,她悄悄卖掉了城里准备结婚用的房子,帮助小江渡过难关,二人冰释前嫌。😮😓😕😃😘


末班车后胶囊旅馆无遮挡
热度
718368
点赞

友情链接: