!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
欧美波霸爆乳在线无码视频
地区:奥田民生
  类型:私家影院
  时间:2022-05-23 12:43:25
剧情简介

大使欧美波霸爆乳在线无码视频

38416次播放
4462人已点赞
316人已收藏
明星主演
叶玉卿
键山由佳
谷德昭
最新评论(634+)

方怡萍

发表于8分钟前

回复 👱😙👳😀😮同为处女座却性格与叶小萌大相径庭的美食杂志主编冷安(安宰贤饰)游戏人间,在外人看来是个玩世不恭的花花公子,但他的“基友”🍓宋宝宝(宋佳洋饰)知道,因为情感洁癖,冷安从来没有过动心的感觉。😀👻😝😭😚


杨峻荣

发表于8分钟前

回复 😯😖😣😁😝但没想到,大家一夹钱,托水龙竟马上失踪!😖😓😣👲👶


夹子电动大乐队

发表于4分钟前

回复 😅😝👩😡😤谢雯婷(谢娜饰)在北京打拼多年终于当上了咖啡店店长,攒钱买房准备与相恋多年的男友结婚,却惨遭对方劈腿,“裸恋”🍓十年后沦为奔三“剩女”🍓。从此她决心对爱情分散投资,开始周旋于四个类型迥异的男人(汪东城,胡兵,李承炫,刘令飞)之间。四个男人都各有魅力,却也都各有风险。究竟谁是回春的桃花运?谁又是伤心的桃花劫?也许幸福,只在于选择。👹👹👺😦😭


欧美波霸爆乳在线无码视频
热度
816359
点赞

友情链接: