!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
文峰电影院
地区:洪敬尧
  类型:私家影院
  时间:2022-04-18 02:55:20
剧情简介

新区某高校 。寒假期间 ,恶梦已经结束学业的法国女留学生苏菲,恶梦为了过一个“中国年”🍓 ,独自文峰电影院留住在空无人影的留学生楼里 。在楼里干活的外地民工黄贵龙,与苏菲不打不相识。黄贵龙的纯朴 、💋能干给苏菲留下了很好的印象;苏菲对自己的友好与信任,也使黄贵龙暗自感动 。

87151次播放
7554人已点赞
462人已收藏
明星主演
中西圭三
闵庆勋
马猴乐队
最新评论(752+)

熊文

发表于2分钟前

回复 😝👵😞😒👦这一回小三妈妈真要走了,小三爸让她把小三也带走,小三妈没有答应。小三拼命地追上妈妈说:“你以后对我爸爸好一点”🍓。这句话让小三妈妈无从回答。😐😥👻😙😖


尹力

发表于3分钟前

回复 😱👿😒😉😁白雪树大招风,遭到圈内坏人的嫉恨,被诬藏毒,一夜之间声名狼藉,她主演的最新儿童片《妈妈别哭》因此而无人问津。坏人又暗中做手脚,使白雪在拍戏时负了重伤,双目失明。她最信赖的未婚夫——某影视公司经理张鹰,竟出卖了她,在她最困难的时候离她而去。😯👽👿😲😘


袁凤瑛

发表于7分钟前

回复 😶😬😵😣😪认识罗尼・拜恩哈德特(塞斯・罗根饰)的人,都觉得他的身上带着一股“地头蛇”🍓的匪气……在森脊购物商场中,罗尼似乎很把他这个“保安队长”🍓当回事,而且一贯地使用一种铁腕政策以履行他的巡逻权限。自夸为保安领域里的大师级别的人物,罗尼需要对付的是那些带着滑板在商场里横冲直撞的人,还有狡猾的扒手和一些偶尔不太守规矩的顾客,其实罗尼做梦都想把自己的武器从手电筒换成真正的警徽和手抢。😟😪👹😈😬


文峰电影院
热度
626232
点赞

友情链接: