!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
富二代短视频放不了
地区:丁当
  类型:策驰影院
  时间:2022-05-18 14:16:41
剧情简介

宅男之恋富二代短视频放不了

18789次播放
6587人已点赞
849人已收藏
明星主演
刘艺涵
韩庚
宋伟峰
最新评论(998+)

解晓东

发表于1分钟前

回复 😉💂😨😑😪雪花飘飘的早晨,辰辰像往常一样在门口等待南德,她并不知道她在等待一个坏消息。这一天堵车严重,等待格外漫长。大李老师也陪同辰辰站在雪中,她知道这是辰辰最后一次等待,在家长的坚持下辰辰和南德将分去不同的幼儿园。等待40多分钟后,南德终于来了,大李老师不得不告诉他们分开的消息。😫👮👵👱😛


李菲

发表于6分钟前

回复 😌😙👳😡😂在草原上文化馆长亲自迎接季军的到来。安排住宿后,季军一个人溜达着来到一个草原酒吧,里面热闹的很,原来是酒吧老板巴特尔喜得贵子,草原人载歌载舞看的季军眼花缭乱,也让他头一次真正体会到草原音乐的感染力。他打电话告诉顾德芒,让他到草原来。😄😃👦😣😠


壱岐尾彩花

发表于5分钟前

回复 😬👻😍😣👲斯科特·皮尔格林的生活是令人羡慕的、💋也是非常精彩的。23岁的他居住在多伦多,在一个名为“性感炸弹”🍓(SexBob-omb)的摇滚乐队里担任贝斯手。最近,斯科特有点春风得意,因为他刚刚邂逅了他的梦中女神--还是高中生的可爱女孩,劳梦娜·福尔劳斯。他们俩现在正在甜蜜的约会阶段,看起来一切都那么美好。😔😠👳😛😓


富二代短视频放不了
热度
976937
点赞

友情链接: