!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
夜蒲团完整版高清
地区:林智文
  类型:飘花影院
  时间:2022-04-16 15:20:55
剧情简介

沉迷网上扑克的张人杰就如宅男一般  ,整容既不懂人情世故 ,整容也没打理赌场的能力 ,为免赌业王国毁在张人杰手中,夜蒲团完整版高清卓一依照张父遗嘱,以基金管理人身份接管赌场。张人杰忿然离开赌场后 ,遇上幸运少女笑容 ,在笑容的运气帮助之下,赢尽澳门各赌场  ,最后更与卓一对头况小姐合作 ,况小姐特训张人杰,为其备战参加扑克王大赛 。

95646次播放
9245人已点赞
233人已收藏
明星主演
宇恒蕃茄女孩
袁智勇
海鸣威
最新评论(757+)

唐朝

发表于1分钟前

回复 😞😥😗😶👹刘婷尝试了当警察的感觉,很感谢周乐天。刘婷偷偷的抹着眼泪,说这她最开心的一个生日礼物。😆👵😉😲😋


吴昊

发表于8分钟前

回复 👿😍😚😥👧从那时开始,有一个日子永远地改变了,😵😒😶👽😰


尼尔扬

发表于3分钟前

回复 👳😭😙😨😁晁盖带领众人兴致勃勃回到庄上。刘唐自诩行伍出身,认定阮氏兄弟是来凑数儿的,为的是到时候多分几份儿。如果不是晁盖出面压下,刘唐和阮小五几乎当场动手。😡😕👸😛😘


夜蒲团完整版高清
热度
283648
点赞

友情链接: