!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
人妻互换AV
地区:半田浩二
  类型:浮力影院
  时间:2022-05-18 15:05:04
剧情简介

一日,追影查格邂逅了来此度假的姑娘贝蒂,二人一见钟情。从此,追影在很多男人眼里算是天生尤物的贝蒂闯入了查格人妻互换AV的生活 。他们用过激手段对付粗俗无礼的老板 ,又来到贝蒂的一位姐妹的公寓共筑爱巢,在这里 ,贝蒂对查格的写作能力充满信心 。不久以后 ,在朋友的建议和帮助下,他们定居郊外,继续沉湎于近乎完美的二人世界。

36725次播放
6645人已点赞
546人已收藏
明星主演
蔡荣祖
老狼
金沛晟
最新评论(317+)

金正勋

发表于6分钟前

回复 😓👱😵😘😟各怀鬼胎的几个人向着西部进发,却阴差阳错的遇到种种变故:刚刚到达西部小镇,脚跟还没站稳就差点让王大帅崩了枪子;好不容易死里逃生,偏偏又遇到了马匪金三娘,而这金三娘又一根筋的看上了石佛,非要以身相许;暗地里,小镇上的一群刁民也盯着这群外来客,伺机下手;被免职的肥唐千里迢迢的追到小镇,定要将鬼脸绳之以法……当然,最令人生疑的是,鬼脸和石佛似乎并不只是为了那黄金而来。👲👹😖😨😵


韩东

发表于6分钟前

回复 😶👷👻😚😙在车队行进途中,警察局长安排了一次反恐演戏,在日本人赞不绝口的夸奖中,车队重新启程。孰知风光的背后,一次真正的危险正在前方等待他们。日本黑帮正在码头集结,早就监听了他们的通讯,三辆黑色三菱LancerⅥ从仓库中鱼贯而出,他们的目标就是劫持日本防卫部长。👵😈😌👲😃


李骥

发表于4分钟前

回复 😯😆😤😋👳阿毛逃窜到茶园,与刚被男朋友(蒲巴甲饰)飞掉的温燕(大S饰)狭路相逢。饥肠辘辘的鳄鱼阿毛吞掉了温燕随身携带的皮包。皮包里没它要吃的肉,装的是温燕在意大利做了八年皮鞋攒下的十万欧元,那可是她的命钱啊。😅👷😮😳👷


人妻互换AV
热度
286769
点赞

友情链接: