!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
妖狐视频app下载
地区:甄楚倩
  类型:月光影院
  时间:2022-04-13 19:10:59
剧情简介

金风还没来得及从胡玉茵的嘴里得到有价值的情报 ,法律洛菲就遭卜万昌绑架  。金风不惜与清查局翻脸,法律妖狐视频app下载带着胡玉茵前往市郊和卜万昌交换人质 ,结果被钱局长抓捕  。金风成为清查局的阶下囚,地下党组织帮助金风成功脱险 。此时,金风从北平城发生的几起大案推断,失窃的黑箱与日本人小岛康二有关 。

94447次播放
9241人已点赞
649人已收藏
明星主演
刘允乐
杨伟汉
林子良
最新评论(626+)

赖雅妍

发表于8分钟前

回复 👵👳😮😵😔郑满仓忙的不亦乐乎。夏小雪得知郑满仓要花一千万请明星,非常疑惑,她来到婚庆公司打探消息,赵发亮开导着夏小雪,让她等着做新娘就好了。😪👵👹👩😷


应昌佑

发表于5分钟前

回复 👲😚😋😔😚为了研究缴获鬼子的炮弹,王思翰把危险留给自己,趁着吴运铎和秦克周私下商量谁来拆炮弹的时候,悄悄把炮弹搬回房间研究,结果被炸死。吴运铎伤心不已,决心把王思翰未完成的事做成。😡😅👩👳😙


郑进一

发表于8分钟前

回复 😣😁😘😧😀三宝(段博文饰)是游荡在北京城的一名普通青年,遭遇女友背叛后,他一下子失去了生活的意义,随后他丢了工作,被房东赶出门,他甚至想到了轻生。幸好,三宝身边有个好哥们王铭(吕聿来饰)一直支持他。因为一个意外事件,他们遇到了酒吧乐队主唱柚子(李昕芸饰)以及男扮女装的舞者小诗(时诗饰)。身为这座城市的外地人,他们四个年轻人格格不入,生活在都市的夹缝,有着各自的烦恼和困境,始终处于一种失意者的状态。他们遭遇过背叛,也忍受过凌辱,见证着身边的人来了又走。😞😍😢👴👦


妖狐视频app下载
热度
688785
点赞

友情链接: