!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
音乐大师课2015
地区:王子建
  类型:星辰影院
  时间:2022-05-23 12:46:55
剧情简介

不过多年之后 ,音乐命运却巧妙地让她们在夏令营相遇 ,音乐姐音乐大师课2015妹俩惊喜之余 ,更决定不惜一切撮合父母,包括对调身份 ,以及设计吓跑爸爸的女朋友,惹来笑话连连。

49934次播放
5614人已点赞
536人已收藏
明星主演
黄安
近畿小子
陈慧娴
最新评论(596+)

吴浩康

发表于3分钟前

回复 😛😥😭😈😡正当杨欣与李义兴高采烈地筹备婚礼之时,马文的内心备受煎熬。眼看着前妻与新婚丈夫即将搬进自己的家,男性自尊严重受损的马文一怒之下以跳楼相威胁。一场闹剧过后,婚礼如期举行,马文只得接受与杨欣、💋李义同屋而居的现实。👱😗😯😧😨


彭亮

发表于4分钟前

回复 😣👨👴👦😮对于哈利来说,情人节第一次变得有意义,因为他和张秋约好一起去霍格莫德村。然而,约会的过程却不尽如人意,属于典型小女人的张秋,需要人哄需要人疼,而哈利却偏偏是个木头疙瘩,结果两人不欢而散。👶😍😚👦😈


٩٩

发表于4分钟前

回复 👷😙😞😙😶一日,挺強在一場黑吃黑的激鬥中慘死,留下一具失去大拇指的屍體!如紅遭逢巨變,面對與挺強最後一次溫存時留下的鑰匙項鍊,只感痛不欲生,幸遇同情她的刑警威忠,對她百般照拂;但懷著挺強遺腹子的如紅,終因生活而決定下海陪酒‥‥。👲😳😫😫😅


音乐大师课2015
热度
375222
点赞

友情链接: