!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
日本女优中文字幕mv在线观看
地区:小田和正
  类型:牛牛影院
  时间:2022-04-18 23:54:53
剧情简介

爱情小说作家华一星(杜汶泽饰),世贸中心要帮未恋爱过的盲女谈笑(熊黛林饰)实习初次恋爱 ,世贸中心其实同时日本女优中文字幕mv在线观看也让不相信爱情的华真正体验到恋爱滋味 。华原只想对谈敷衍了事 ,但在失明的谈面前,对外表自卑的华可尽情满足心底的爱情幻想。但谈恢复光明的机会,令爱上她的华终需梦醒 ,不得不面对现实 。

42846次播放
8994人已点赞
428人已收藏
明星主演
田路路
天堂乐队
张秀卿
最新评论(348+)

青蛙乐队

发表于8分钟前

回复 😪😱😞👨😱1980年斯琴高娃获文化部“青年优秀创作奖"😣👹😥😂😟


方力申

发表于3分钟前

回复 😖😏😆😆😒临时政府迅速派遣美国突击队登陆白宫,企图营救总统,却被恐怖分子控制的白宫防御系统击退,营救计划几度失败。眼看恐怖分子的阴谋即将得逞。因为意外,班宁活了下来,他与临时政府取得联系,并孤身一人营救总统,班宁成为了整个美国的最后一丝希望。这位前特工依靠自己过硬的身手,在危机密布的白宫只身力挽狂澜,率先拯救了总统的儿子,让总统摆脱后顾之忧,恐怖分子获得地狱犬密码的阴谋被延迟。经过艰苦的鏖战和激烈的厮杀,班宁拯救了被劫持的总统,并粉碎了恐怖分子企图利用核弹毁灭美国的阴谋……😪😝😢😇😂


张夏

发表于9分钟前

回复 👴😉😥😲😔师部原来要求张忠发的连队在阵地上能够坚守二十四小时,以待后援。但不到一个上午,敌人向这个狭小的阵地疯狂进攻竟达二十三次;连队伤亡惨重。这时,师指挥所发现敌人又在继续增兵,只得决定放弃表面阵地,命令张忠发部队暂时撤进坑道里去。😟😚😜😃👧


日本女优中文字幕mv在线观看
热度
287813
点赞

友情链接: