!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
人人草大香蕉
地区:张钰茜
  类型:七里香影院
  时间:2022-05-18 14:37:52
剧情简介

西北小山村,花花性事一个煤老板花巨款征用村民马达的向阳坡作为坟地,花花性事本是天上掉人人草大香蕉馅饼的好事,然而 ,当马达发现他等来的墓主人是一只穿西服  ,打领带的狼狗时,他便无法接受这个“衣冠”🍓禽兽占领他的耕地的事实,便开始抗争 。

24937次播放
3276人已点赞
963人已收藏
明星主演
安德鲁洛伊韦伯
罗美玲
郭桂彬
最新评论(643+)

张祖诚

发表于6分钟前

回复 😊👸😕😋😥面对外辱,只要我们拿起武器抵抗,到处都是坚不可摧的防线,一旦我们放弃了抵抗,走到哪里也穿也不了死亡线。在海港城有一家“心时光客栈”🍓,这个小客栈有一个小小的营销方式,只要是情侣在这里住店,共同写一封信给对方,在两年后凭卡可以取出对方写给自己的信,还可获赠免费客房,小雅(叶青饰)、💋安姨、💋阿福叔就是这家客栈的主人,小雅在海港还有两个好朋友,电台的音乐DJ阿伦(武艺饰)和酸奶屋的小美女唐果(阚清子饰)。😗😞😧😓😜


王品

发表于6分钟前

回复 😷😫😴😤😓说到小万嫉恨王总的原因就不得不提一下小万的妻子。从小他们三个是好朋友,两个早熟的男孩子都追求过她,因为王总出国多年,她最终还是选择了小万。本来他和老婆除了穷之外还算过得美满。可那个五一节,小万开车拉两家人出去玩。他能看出自己的妻子很羡慕王总的小太太,他甚至能从她的眼睛里看到妒嫉和幻想……妻子开始变得很情绪化,还对现在的生活发牢骚,有一次他甚至发现妻子在偷偷翻看初中时代的相片……😂😀👸😯👱


刘嘉玲

发表于9分钟前

回复 😊😒😊😐😏丹丹的父母终于明白了女儿的良苦用心,但是他们再也没有机会给懂事女儿以慰藉了,因为丹丹已经带着遗憾离开了人世。母亲抱着女儿撕心裂肺的哭声,父亲跪地忏悔的举动,让上天垂泪,天地动容。受难学生的家长都象丹丹父母那样陷入痛苦之中,他们伤心、💋愤怒、💋绝望,但无论他们怎么做,也无法唤回自己的孩子的生命。😁😘👧👮👦


人人草大香蕉
热度
461233
点赞

友情链接: