!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
国产精品综合第一页
地区:
  类型:第七影院
  时间:2022-06-30 03:34:52
剧情简介

丹尼尔:杂技死者的儿子 ,杂技仍然和妻子生活在父母的老房子里 。本来,丹尼尔是一名有前途有抱负的作家国产精品综合第一页 ,然而他却为了同一本书创作了几年时间而未果,因为他害怕 ,害怕失败 ,更害怕自己会永远生活在他那有才气的哥哥的阴影下。如果他能够顺利地为父亲举行完葬礼 ,他发誓要和过去的自己说拜拜。

78884次播放
9142人已点赞
999人已收藏
明星主演
萧正楠
陈瑞
杨宗纬
最新评论(251+)

杰特

发表于5分钟前

回复 😛😮😫👮😞一天,徐师傅送完朋友刚进胡同口就被一位年轻人拦住。年轻人急于办事,将背包往后备箱一扔,钻进副驾驶位置,扔下一句去朝阳炫特区倒头就睡。车到炫特区,徐师傅叫醒年轻人,年轻人付完钱票都没要匆匆下车。年轻人名叫周克。为赢得女朋友小娜的爱情,周克答应小娜,求师傅给小娜的父亲雕刻一尊翡翠玉佛,准备送给外方朋友。😤😡👷☺😟


吴姵文

发表于1分钟前

回复 😃😁😝👧😷正当江若婷和叶华父母及奶奶在他们结婚前最后一次家长会面的时候,菊花打来电话,报告了一个令她震惊的消息,方老师在骑车去县城买菜的时候,被汽车撞下山崖身亡。江若婷悲痛之余,立即牵挂起山村学校的孩子们,于是她向叶华提出推迟婚期,前往山南支教,叶华听后极力反对,两人吵翻,但奶奶的支持最终让江若婷坚定的返回了山南,开始了她的支教生活。😑😡☺😫😛


刘忠源

发表于7分钟前

回复 😊😥😀😆😉大李也来参加了米香的婚礼,但他却独自站在远处默默地注视着米香。😜😟💂😦💂


国产精品综合第一页
热度
877718
点赞

友情链接: