!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
念书的孩子1在线看
地区:捷克剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-19 08:58:28
剧情简介
[念书的孩子1在线看]

一天,西游ஐ ✎ぱひ一个人酒后偶然的▶一句玩笑话,西游ஐ ✎ぱひ使这两个顺着各自的▶轨道生活的▶人意外地相遇了 。麦强惊喜地发现陈青就是他梦中的▶人。麦强和她睡了觉,念书的孩子1在线看ஐ ✎ぱひ还留下了身上所有的▶钱 。老莫把这件事理解为强奸并告到派出所 。正准备结婚的▶警察吴刚负责调查这个案子 。麦强被关了 ,ஐ ✎ぱひ但陈青最终却告诉警察吴刚说她不是被迫的▶。问题的▶性质改变了 ,ஐ ✎ぱひ这成了陈青的▶作风问题 。麦强被放了 ,ஐ ✎ぱひ从此陈青成了众矢之的▶ ,ஐ ✎ぱひ她的▶日子比以前更难熬了 。

98672次播放
7623人已点赞
956人已收藏
明星主演
蔡小英
妙菱
底线ぢ
最新评论(251+)

夏青

发表于3分钟前

回复 👹,😭,😕,😑,👿,你真的好会拍这个片没有你不行👱,😪,😘,👧,😯, 


寒云

发表于8分钟前

回复 👦,💂,👮,😦,💀,看完还蛮喜欢的!!有很多艺术化处理效果。一看就是学院派调调!👺,👴,👮,😍,😒, 


在春天里肆无忌惮的爱~

发表于4分钟前

回复 😴,😛,😒,😘,👱,如果不用太严苛的眼光去审视它,它还是值得一看的,无论是喜剧效果还是教育意义都值得肯定,适合在繁重的工作中开怀一笑。😣,☺,👱,😮,😲, 


念书的孩子1在线看
热度
959839
点赞

友情链接: